VENDégkönyv

Elõször iskolás koromban hallottam a VENDekrõl, Magyarország néprajzi térképén egy kis barna folt.
Annyit tudtam csak, hogy egy kis szláv nép az ország délnyugati csücskében. Aztán sok évtizeddel késõbb meghívást kaptam ebbe a VENDégszeretõ házba, azóta évente visszajárok, örVENDezni a tájnak, a barátságos szomszédoknak, a rigófüttynek, a kerti leVENDula illatának. Köszönettel azoknak, akik ezt a házat létrehozták, ezt a légkört megteremtették, szeretnék még visszatérni ide,
ha engedi a jöVENDõ.

 

Vissza a képekhez